Behandelmethoden en Werkwijze

 

ARuimte_350x234fhankelijk van uw klacht(en) en uw hulpvraag maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden en technieken. Oplossingen en therapievormen en methoden moeten bij u passen. Een goed behandelplan heeft vaak verschillende invalshoeken en manieren van werken en aanpak.

Ik maak gebruik van:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR (traumabehandeling; geregistreerd als EMDR Europe Practitioner)
  • Steunende en inzichtgevende therapie
  • Mindfulness en MBCT (aandachtgerichte cognitieve therapie: hierbij wordt een gewoontepatroon aangepakt. U leert dit patroon begrijpen en doorbreken) 
  • Delen uit de schematherapie (het in kaart brengen van terugkerende nare gemoedstoestanden  en gedrag én het doorbreken van deze patronen)
  • Sensomotorisch gerichte behandeling (trauma en het lichaam) 

Werkwijze

Ik zal bij aanmelding vragen of ik u een aanmeldformulier kan toesturen met vragen. Het is namelijk fijn als ik al wat informatie vooraf heb. Dat maakt het eerste gesprek makkelijker en effectiever. Als u om welke reden dan ook bezwaar hiertegen heeft, dan stuur ik niets op behalve het verzoek om een aantal persoonsgegevens op te sturen.

Eén of twee gesprekken zijn nodig om een indruk te krijgen van uw hulpvraag, klachten en problemen. Af en toe is een derde gesprek nodig en soms verder onderzoek. 

Na de intake maak ik een verslag en behandelplan. Dit plan zal ik uiteraard met u bespreken. Het gaat immers om samenspraak, dus om gezamenlijk overleg over wat u nodig heeft, wat u belangrijk vindt en wat ik u kan bieden. Belangrijke vragen zijn: Wat heeft u nodig? Wat is uw behoefte? Wat wilt en hoopt u te bereiken? Een duidelijk startpunt is belangrijk. Op elk moment kan het behandelplan gewijzigd worden. Als wij het maar samen bespreken en het erover eens zijn.

Een reguliere afspraak duurt 45 tot 60 minuten en daarbij komt 10 tot 15 minuten voorbereidingstijd en verslaglegging. Ik pas de tijd van de afspraak aan aan wat binnen het behandelplan nodig is en wat u nodig heeft en aankan.

Een afspraak kan ook langer dan 60 minuten duren, afhankelijk van wat we gaan doen. Een EMDR-behandeling duurt bijvoorbeeld zo nodig 75 tot 90 minuten.

Test/ ROM-test

De verzekeraars vragen van ons als psychologen om vragenlijsten af te nemen: aan het begin na de eerste afspraak en vervolgens om de 3 maanden en altijd ook bij afsluiting van de behandeling. Deze vragenlijst heet een zogenaamde ROM-test (Routine Outcome Monitoring). Dit is om te meten en dus te weten of er verbetering van uw klachten/symptomen heeft plaatsgevonden. Alles gaat digitaal. De gegevens worden door mij aan uw digitale dossier toegevoegd. Verzekeraars hebben geen recht op inzage in uw dossier, dus ook niet in de resultaten. Ik zal de resultaten met u bespreken.

Los van bovenstaande vragenlijst kan ik u ook vragen om een andere vragenlijst in te vullen om een nog beter beeld te krijgen. U heeft trouwens het recht om het invullen van vragenlijsten te weigeren.

Samenwerking en doorverwijzing

Als het binnen een behandeling nodig is, werk ik samen met psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, haptonomen en maatschappelijk werkers. Doorverwijzing vindt plaats als meer gespecialiseerde en/of meer intensieve hulp nodig is.

Reageren is niet mogelijk