Aanmelden en vragen

 

Ik heb een patiëntenstop. Dit vanwege de lange wachttijden. Ook kunnen mensen niet op een wachtlijst komen.

Heeft u vragen over de praktijkL  van Hennik foto 4 pasfoto of wilt u zich aanmelden (als ik geen patiëntenstop heb)?

Voor telefonisch contact belt u rechtstreeks naar de praktijk:
030 271 84 99. Als u mijn voicemail krijgt, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Voor vragen kunt u ook een e-mail sturen naar: info@psychologenpraktijkvanhennik.nl

Als ik een eerste afspraak maak voor de intake, dan is er maximaal 4 weken tussen de intake en de start van de behandeling. 
Afhankelijk van uw hulpvraag en de ernst en/of complexiteit van de problematiek beslaat de intake 1 tot 3 gesprekken om een goed beeld te vormen. Voor de Basis GGZ (lichte klachten) volstaat vaak 1 gesprek. Voor de Specialistische GGZ 2 gesprekken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met mij opnemen om te kijken of ik u kan adviseren of u kunt uw ziektekostenverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).

Als u zich aanmeldt, stel ik eerst wat vragen om te kunnen inschatten of uw klachten en hulpvraag bij mijn specialisaties passen. Zo ja, dan zal ik u – als wij een eerste afspraak maken – informatie geven over de wijze van vergoeding en wat nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. 

Als u wilt dat uw hulp vergoed wordt, vraag ik u een verwijzing bij uw huisarts te regelen. Op de verwijzing moet staan: verwijzing naar de BGGZ of verwijzing naar de SGGZ. Ik zal u hierover telefonisch goed voorlichten.

Ook vraag ik u een kopie van uw paspoort of ID naar onze eerste afspraak mee te nemen of liever nog digitaal aan mij toe te sturen. De wet verplicht mij uw identiteit vast te stellen.

Reageren is niet mogelijk