Lidmaatschappen (beroeps-)verenigingen en organisaties

 

Informatie over de LVVP

LVVP_logoDe LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen in contacten met de overheid, zorgverzekeraars, andere beroepsorganisaties, politiek en media.

Het lidmaatschap van de LVVP staat garant voor kwaliteit. Lidmaatschap van de LVVP is voorbehouden aan degenen die geregistreerd zijn in het BIG-register van de overheid. BIG-registratie houdt in dat de psycholoog voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Leden van de LVVP nemen verplicht deel aan het visitatietraject, dat tot doel heeft de kwaliteit van de praktijkvoering te controleren en aan te scherpen op basis van de door de LVVP ontwikkelde kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk en op basis van de eisen die de wet aan hen stelt.

Informatie over de NVGzP

nvgzp_logoDe NVGzP is de vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Doelstellingen van de NVGzP:
De bevordering van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen;
De versterking van de positie van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in de gezondheidszorg;
De behartiging van de belangen van gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten.

Informatie over de Vereniging EMDR Nederland

Bij de Vereniging EMDR Nederland sta ik ingeschreven als EMDR Europe emdr_ver_logoPractitioner. Practitioners hebben naast de basis- en vervolgopleiding een extra supervisietraject gevolgd waarin ze aangetoond hebben zelfstandig in staat te zijn ook EMDR-behandelingen bij complexe psychische problematiek uit te voeren. Voor hun herregistratie moeten zij aantonen regelmatig na- en bijscholing te volgen.

Informatie over Stichting 1nP

1np_logoStichting 1nP is een landelijke zorgaanbieder in Nederland. Honderden hulpverleners zijn hierbij aangesloten, die allen een eigen vrijgevestigde praktijk hebben.
1nP staat voor: ‘1e netwerk Professionals in de ambulante GGZ’. Zij verenigen een groot aantal professionele hulpverleners uit heel Nederland.
Stichting 1nP is als compleet zelfstandige organisatie onderdeel van de Parnassia Groep, een specialist in de geestelijke gezondheidszorg.

Met een aantal collega’s in de regio werk ik nauw samen. In elke regio – zoals Utrecht – wordt op verschillende locaties via vrijgevestigde praktijken behandeling en begeleiding aangeboden. Het lidmaatschap van 1nP heeft vele voordelen. Naast contact en overleg met andere hulpverleners, houden wij onder andere onderling zicht op de kwaliteit van ons werk door (anonieme) controle en toetsing. 

Ook vindt visitatie plaats. Visitatie houdt in dat je praktijk getoetst wordt op veel aspecten zoals een juiste en kwalitatief goede dossiervoering, de inhoud en relatie met je cliënten, inhoudelijke kennis en scholing, de praktijkruimte.

Bij de Stichting maak ik deel uit van het Multidisciplinair Overleg (MDO) met de naam: Psychologen Midden-Nederland. Dit verband bestaat uit klinisch psychologen, gz-psychologen en een psychiater.

Informatie over de Biltse Psychotherapeuten

biltsepsychologen_logoHet Beraad van Biltse Psychotherapeuten is een groep van zelfstandig gevestigde gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en/of psychotherapeuten praktijkhoudend in De Bilt/Bilthoven en omstreken. Wij zijn na onze studie in de psychologie en/of pedagogiek opgeleid in de gezondheidszorgpsychologie.

Dit beraad functioneert sinds 1988, met als doel het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de in dit gebied zelfstandig gevestigde gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Ook wil het beraad zowel verwijzers als patiënten informeren over het hulpverleningsaanbod in hun directe omgeving.

Het profiel van elk aangesloten lid en meer informatie over dit collegiaal verband kunt u vinden op de website van Biltse Psychotherapeuten.

Reageren is niet mogelijk