Algemene Informatie

Prakijkruimte vanuit tuinIk ben werkzaam in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ, die door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed. In dat geval heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Mijn praktijk is geopend op maandag, woensdag en donderdag.

Als u belt, kan het zijn dat u mijn voicemail krijgt. Spreek een boodschap in en ik bel u dezelfde of de volgende dag terug. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@psychologenpraktijkvanhennik.nl of als u als cliënt ingeschreven staat bij Stichting 1nP dan naar: l.vanhennik@extenzo.nu

Nooit zal ik informatie aan derden toesturen of inlichtingen bij derden op vragen zonder uw schriftelijke toestemming.

Afspraken en frequentie worden in overleg bepaald en vaak een tijdje vooruit gepland. Dan weten wij beiden waar we aan toe zijn en kunt u dag en tijdstip van uw voorkeur aangeven. 

De gesprekken vinden in principe eenmaal per week tot 2 weken plaats. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden en een andere frequentie worden vastgesteld. Een gesprek duurt in de regel 60 minuten, maar hiervan wijk ik om goede redenen soms af (bijvoorbeeld als ik EMDR/traumabehandeling doe). Van tevoren weet u altijd waar u aan toe bent wat betreft tijd.

Zelf betalende cliënten

Ik werk ook voor zelf betalende cliënten. In dat geval is tussenkomst van de huisarts niet nodig. Een zitting duurt 50 minuten en kost €90,00.  De voorbereidings- en verslagleggingstijd van 15 minuten is in dit tarief inbegrepen.

Niet op tijd afzeggen

Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd (via mail of telefoon) of helemaal niet worden nagekomen, wordt €60,00 in rekening gebracht. Ik overleg echter eerst met u of er sprake is van overmacht. Als u meerdere keren afzegt, ook al is dit door overmacht, breng ik in ieder geval een afspraak in rekening.

Cliënten die zich aanmelden via Stichting 1nP kunnen in de laatste stap van hun digitale aanmelding de betalingsvoorwaarden over onder andere niet op tijd afzeggen lezen en aanvinken voor akkoord. Na aanmelding ontvangen ze een welkomstbrief van 1nP waarin deze en ook andere informatie staat. Deze informatie geeft aan dat men wordt verzocht om minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien dit echter niet gebeurt en de cliënt te laat afbelt of niet verschijnt, kan 1nP op verzoek van de behandelaar hiervoor €75,00 bij de cliënt in rekening brengen. Net zoals hierboven vermeld, overleg ik altijd met u of er sprake is van overmacht en of ik wel of niet dit in rekening breng via Stichting 1nP. Ook hier geldt dat als u meerdere keren afzegt, ook al is dit door overmacht, breng ik in ieder geval een afspraak in rekening.

In beide gevallen wordt de rekening niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Waarneming

De wet vereist dat ik waarneming geregeld heb voor het geval ik plotseling langdurig afwezig ben en de continuïteit van uw behandeling gevaar loopt. Mocht dit zo zijn, dan neemt een van mijn 2 waarnemers telefonisch contact met u op en zal met u bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Mijn waarnemers zijn: de heer drs. Reinoud Albrecht en mevrouw drs. Mascha Timp, beiden klinisch psycholoog en psychotherapeut. 

Waarneming geldt niet als ik afwezig ben voor vakantie of studie. Ik zal bij afwezigheid om die redenen altijd met u bespreken hoe u die tijd kunt overbruggen als u dat moeilijk vindt en er tegenop ziet een tijdje geen afspraak te hebben en mij niet te kunnen bereiken.

Beroepscode en klachtenregeling 

Ik ben lid van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Ik dien mij te houden aan de beroepscode van de LVVP. Hieronder vallen verschillende richtlijnen, zoals geheimhoudingsplicht. Ook heeft de LVVP een klachtenregeling. Heeft u ondanks mijn inspanningen toch klachten, bespreek deze dan met mij. Als deze niet in overleg kunnen worden opgelost, kunt u zich wenden tot deze beroepsvereniging.

Reageren is niet mogelijk