Vergoedingen en tarieven

Ik werk zowel in de Basis GGZ (BGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ).

Verzekerde zorg: BGGZ en SGGZ

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet. Uw behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Alleen verliest u altijd wel uw eigen risico.

Met de meeste ziektekostenverzekeraars heb ik voor behandeling in de BGGZ een contract afgesloten. Voor behandeling in de SGGZ moet u zich aanmelden bij St 1nP (zie voor meer informatie hieronder).
Uw behandeling binnen de BGGZ en de SGGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Alleen verliest u altijd wel uw eigen risico.

De BGGZ richt zich op enkelvoudige, lichte tot redelijke lichte, niet-complexe problematiek. De SGGZ richt zich op (meer) complexe,  ernstige, vaak meervoudige en diepgaande problematiek.  De hulp in de BGGZ is kortdurend. De hulp in de SGGZ duurt meestal langer.

Onverzekerde zorg 

Als er geen sprake is van een psychische stoornis kunt u natuurlijk ook hulp van mij krijgen, maar dan moet u deze zelf betalen. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt deze zorg wel vergoed door de aanvullende verzekering of door bijvoorbeeld een werkgever of bepaalde instanties.

Een zitting duurt 50 minuten en kost €90,00.  De voorbereidings- en verslagleggingstijd van 15 minuten zijn in dit tarief inbegrepen.

Verwijzing van de huisarts

U heeft om voor behandeling in zowel de BGGZ als de SGGZ in aanmerking te komen een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts nodig en er moet sprake zijn van een psychische stoornis. Denk hierbij aan angsten, depressie, trauma, persoonlijkheidsproblemen.  

De huisarts (of bedrijfsarts) bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek welke vorm van geestelijke gezondheidzorg u nodig heeft: de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.  

Deze vorm van zorg dient uw verwijzer op uw verwijsbrief aan te geven.
Op basis van criteria van zorgzwaarte bepaalt de huisarts voor welke behandeling u in aanmerking komt. De huisarts maakt dus de inschatting of u het beste geholpen kan worden in de  BGGZ of de SGGZ en zal dit op de verwijsbrief moeten aangeven. Als uw huisarts vermoedt dat bij u sprake is van een lichte tot matige problematiek, dan komt u in aanmerking voor de Basis-GGZ. Bij zwaardere en complexere problematiek wordt u verwezen naar de Gespecialiseerde-GGZ. 

Vaak kan ik op grond van ons telefonisch contact een inschatting maken voor welke zorg u een verwijzing kunt gaan vragen. De huisarts is meestal blij met een advies van mijn kant daarover.

De BGGZ 

De Basis GGZ kent 4 producten: licht, matig, intensief en chronisch. Voor elk geldt een maximaal aantal tijd/sessies.

Psychologische pakketten:

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.

Er zijn 4 ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp:

psychologische hulp kort (ca. 5 consulten, maximumtarief €453,79)

psychologische hulp middel (ca. 8 gesprekken, maximumtarief €773,19)

psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken, maximumtarief €1.212,41)

psychologische hulp chronisch (ca. 11 gesprekken, maximumtarief €1.118,96)

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan mij als psycholoog om te bepalen hoe ik een behandeling inricht. Ik geef u – als wij elkaar ontmoeten – altijd nog uitleg en informatie.

Meer informatie over de BGGZ kunt u vinden in de patiëntenfolder van de NVGzP.

De SGGZ

Als u specialistische zorg nodig heeft, moet u zich altijd inschrijven bij Stichting 1np om de behandeling vergoed te krijgen. Telefonisch zal ik u hierover voorlichten. 

Stichting 1nP regelt voor mij en alle aangesloten leden de contacten en onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraars en alle declaraties. 

In de SGGZ is het aantal sessies niet gelimiteerd. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst en aard van uw klachten. Er worden geen sessies of gesprekken meer met de ziektekostenverzekeraar afgerekend, maar een hele behandeling wordt op het eind en dus bij afsluiting afgerekend in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC is het totale traject vanaf de diagnose tot en met de behandeling en afsluiting. 

Deze vorm van specialistische behandeling in een DBC wordt gedaan door een psychiater, psychotherapeut of klinisch-psycholoog. Een groep GZ-psychologen zoals ik verricht ook SGGZ- behandeling, omdat ik ben aangesloten bij 1nP. 

Niet op tijd afzeggen

Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd (via mail of telefoon) of helemaal niet worden nagekomen, wordt €60,00 in rekening gebracht. Ik overleg echter eerst met u of er sprake is van overmacht. Als u meerdere keren afzegt, ook al is dit door overmacht, breng ik in ieder geval een afspraak in rekening.

Cliënten die zich aanmelden via Stichting 1nP kunnen in de laatste stap van hun digitale aanmelding de betalingsvoorwaarden over onder andere niet op tijd afzeggen lezen en aanvinken voor akkoord. Na aanmelding ontvangen ze een welkomstbrief van 1nP waarin deze en ook andere informatie staat. Deze informatie geeft aan dat men wordt verzocht om minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien dit echter niet gebeurt en de cliënt te laat afbelt of niet verschijnt, kan 1nP op verzoek van de behandelaar hiervoor €75,00 bij de cliënt in rekening brengen. Net zoals hierboven vermeld, overleg ik altijd met u of er sprake is van overmacht en of ik wel of niet dit in rekening breng via Stichting 1nP. Ook hier geldt dat als u meerdere keren afzegt, ook al is dit door overmacht, breng ik in ieder geval een afspraak in rekening.

In beide gevallen wordt de rekening niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Reageren is niet mogelijk